Az Elliott Wave International ajánlása

2012. november 27., kedd

Játék a valószínűséggel II. rész

A kereskedő szemlélete (folytatás)

Egy lottó telitalálat lehetséges, de nem valószínű. Ez az elvonatkoztatott és kissé görbetükör összefoglalása a témánknak, amelynek kitárgyalásába a cikk első részében belevágtunk. A lottózástól az embereket nem tartja távol az esélytelenség. Mi több, a kis invesztícióval (egy szelvény ára kockázattal) szemben a gigantikus nyereség (milliárdos hozam) óriási vonzerőt jelent, ezért nem tűnik fel, hogy vesztes kimenetelű játékban vesznek részt.

Aki lemaradt a bejegyzés első részéről, annak íme hozzá a -- link --.

A barátságos lottó és a kegyetlen tőzsde
A tőzsde sokkal reálisabb feltételeket kínál, hiszen minden jól kitöltött "szelvényre" 35-65%-os nyerési esélyt ad. Ettől még rendkívül barátságtalan, sőt kegyetlen játék. Nem rendelkezik ugyanis a lottó beépített kockázatplafonjával. Mi tőzsdések úgy mondanánk, hogy a szelvény ára, vagyis a pozícióban rejlő lehetőség ára a stop loss kockázat. Ez viszont annyit tesz, az árfolyamok világában nem kevés önkontrollt gyakorolva nekünk magunknak kell meghatároznunk a fogadás árát. Nincs időnk, vagy egyáltalán módunk reménykedni és álmodozni a nyereményünk elköltéséről, hanem épp ellenkezőleg, arra kell jól kalkulálnunk, hogy mennyit veszítsünk. Szándékosan használom kockáztat helyett a veszíteni igét. Mert a kockáztatás valahogy behívja az izgalom aspektust, pedig arra itt nincs szükség. A jó kereskedők higgadtan, szenvtelenül veszítenek, amit egyetlen magára valamit is adó (átlag)ember sem szeret. Önbecsülés, egó, én-kép meg hasonlók miatt. Ezért nem készül rá, nem a veszteségre tervez, innentől pedig figyelmen kívül hagyja a kereskedés alaptételét a valószínűségről: Nem számít mennyire tuti a tervezett vagy megnyitott pozíció, a piac elég gyakran homlokegyenest az ellenkezőjét teszi meg annak, amit várunk tőle. Sőt, ezen még 100 év kereskedői gyakorlat sem változtat!

Mindig készen állunk az elsődleges feltételezésünk ellenkezőjét, mint legalább lehetőséget elfogadni.

Ebből a szemszögből érdekes és sokszor mulatságos olvasmány a világ bármelyik fórumoldala, ahol a hozzászólók hajba kapnak a piac következő elmozdulását illetően.

Hozam:kockázat
Mintha "a veszteség mindenek előtt" paradigmaváltás nem lenne elegendő kihívás, akkor még hozzájön a másik oldal, a hozam dinamikája. Olyan hozamot kell választanunk, amiért az adott gyakoriságú találat, azaz nyereséges kimenetel mellett megéri az ugyancsak gyakori veszteséget bevállalni.

Definíció szerint a potenciális hozam a távolság a pozíció célban zárásáig. Ugyanígy, a kockázat a táv a stop megbízásig. (Szokás a kockázat pénzben kifejezett értékét az angol "risk" szó kezdőbetűje után R-nek is nevezni. A felnőttek az értéket, a hasznosságot egy nominális pénzösszegben, a fiú gyerekek Matchboxban, a leányok Barbie-ban, a tréderek pedig az R változóban határozzák meg).

A klasszikus technikai elemzés tankönyvek úgy kezdik a receptet, hogy végy egy a kockázathoz mérten legalább háromszoros hozammal kecsegtető szituációt. Sokszor nem állnak meg itt, hanem négy-ötszörös szorzót emlegetnek.
4R-5R. Mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, mintha előre tudhatnánk, hogy ilyen mozgások mikor következnek be! Félreértés ne essék, egy daytrader - hacsak nem töltjük a teljes kereskedési időt egy szűkülő háromszögben - majd mindennap összehoz egy-egy szép, a vállalt kockázat 4-5-szörösével egyenértékű hazafutást, sőt havonta akad 10-es feletti is. Azonban minél magasabb ilyen R számot határozunk meg, minél magasabb a hozam-távolság a kockázathoz mérten, annál kisebb lesz a bekövetkezés valószínűsége. 5 egység távolság igen hosszú út, ritkán fordul elő, hogy az árfolyam 1 egységnyi ellenirányú mozgás nélkül teszi meg. Ilyen hosszú út alatt annyi minden történhet és általában történik is, ha máshol nem, hát a kereskedő lelkében, amitől ő hibás döntést hoz.

Az ellen protestálok, hogy 4, 5, vagy több R-es kereskedési helyzeteket általános, konzisztens módon "hozható" paraméternek tekintsünk és főleg úgy beszéljünk róla, hogy közben nem vesszük számításba a bekövetkezés valószínűségét. Ezek a paraméterek nem választhatók el egymástól.

Oda-visszahatás
Igaz, fordítva sem egészséges a valószínűséget hozam:kockázat nélkül emlegetni. Csak egy kisarkított számtanpélda erejéig tételezzük fel, hogy valaki Dow Jones határidővel kereskedik kizárólag 5-perces idősíkon. Egyszerű a rendszere, ha a Dow 68 feletti RSI indikátor értéknél 5 pontot visszaesik, akkor így a csúcstól 5 pontra limit megbízással vesz. Célára 3 pont, azaz az iménti csúcs alatt két ponttal van. Stop loss megbízása a belépés helye alatt 99 pontra. A nyitás és zárás költsége összesen 1 pont, ezért ha talál, akkor nettó 2 pontot nyer, ha nem, akkor 100 pontot veszít. Milyen gyakran záródik a pozíció nyereségesen? 97%-ban, mégsem termel profitot a rendszer. 100-ból 97 alkalommal nyer 2 pontot, azaz összesen 194-et, viszont a mindössze három bukónál összesen 300-at bukik. Dollárban kifejezve a 100 pozíció várható eredménye -530 dollár. Nagyon jó volt a találati arány, de hasznavehetetlenül rossz a hozam:kockázat. Ha valaki előállítja az ilyen elven működő automata kereskedési rendszert, közismert nevén robotot, akkor a marketinget a 97%-os találati arányra fogja építeni, és így a hozam:kockázatról mélyen hallgatva kommunikálja az egyébként beteg rendszert.

Nekem, akárcsak a legtöbb diszkrecionális, robotok nélkül dolgozó, napon belüli kereskedőnek a 35-65%-os találati arány a világom. Ebben a tartományban lehet "egészséges" hozam:kockázat várakozásokat megfogalmazni. Tisztában vagyok vele, hogy a 65%-os találati arányt produkáló lehetőségek hozam:kockázat aránya általában alacsony lesz. Mégis, ha az arány eléri, vagy inkább kicsit meghaladja az 1-et - vagyis a cél távolsága egyenlő, vagy nagyobb a stop loss megbízás távolságánál - akkor már bőven nyereséges a játék. Egy 35%-os valószínűségre pedig csak akkor érdemes fogadnom, ha van merszem és stratégiám, amivel több mint háromszor akkora távolságra tudom terelni a pozíciót, mint amennyi hely a stop loss megbízásomig a rendelkezésre áll. Itt 3,5R vagy több hozam kell az 1R kockázattal szemben.

Ha a 35-65%-os valószínűségi skálán egyensúlyozunk, akkor egy magas hozam:kockázat hányadosnak inkább a tartomány alsó felében lesz a találati aránya, míg a kockázattal megegyező, vagy annál alig nagyobb értékű hozamhoz tartozik majd magas találati érték.
Sokakban leesett talán a tantusz a fordított arányosságról. Minél nagyobb mértékben szeretnénk nyereségünkkel meghaladni a vállalt kockázatot, elvileg annál kisebb lesz a siker valószínűsége. Valójában azonban még ennél is árnyaltabb a helyzet.

A Bermuda-háromszög, ami elnyeli (vagy nem) a kereskedőt
Sokan kergetik az illúziót a kis kockázatú, magas hozamú, nagy valószínűséggel működő módszerről, vagy kereskedési helyzetről, pedig ilyen nincs. Ismerjük az iparos mondást, három paraméterből csak kettőt lehet választani: olcsót, jó minőségűt, gyorsan. A három soha nincs együtt. Na, erre analóg a piac világa. A tőzsdén a három kívánságunkból legfeljebb kettő teljesülhet. Kérhetünk valószínűt nagy hozammal, de nagy lesz a kockázata. Elénk kerülhet egy nagy hozamú, kis kockázatú setup, de kevés alkalommal jön majd be. Végül vadászhatunk kis kockázatú, magas találati aránnyal működő szituációkra, de ott a hozam oldalon kell áldoznunk. Utóbbi eset speciális műfaja 1 körüli hozam:kockázattal az un. skalpolás.

Ebben a hozam-kockázat-valószínűség háromszögben mozognak komfortosan a sikeres kereskedők és tűnnek el benne a .... többiek. Tudatosan választjuk-e ki és kötjük meg a piaci ciklus aktuális helyzetéhez illeszkedő kompromisszumot? Vagy úgy járunk, mint az egyszeri speki, aki meglátja az egyik paraméter kedvező állását és annak ellenére adja kötélnek a fejét, hogy a másik kettő ellene dolgozik? Hányan vannak, akik pl. kis kockázatú, de kis valószínűségű és hozamú kereskedési szituációkban véreznek el lassan! Mert tipikusan ilyenek az átgondolatlan kontratrend helyzetek. Vagy ott van a fenti Dow "eset", amikor alacsony hozamért túl magas kockázattal fizet valaki, mert ráharapott a 97%-os találati lehetőségre. A három lehetőség bármelyike a kereskedő matematikai halála.

Az Elliott-i kontextus feltárásával felmérjük, éppen melyik fázisban vagyunk, milyen tekintetben jók egy adott irányú pozíció paraméterei és miben érdemes kompromisszumot kötni. A momentum rámutat a pillanatra, amikor a helyzet megérett a konkrét cselekvésre. Végül a szignál kiválasztásával hozzáadhatunk pár százalékot a találati arányunkhoz, vagy éppen kicsit lophatjuk vele a távolságot egy kedvezőbb kockázati szint felé. Dióhéjban erről szól a kereskedési módszerem, amelyet a Kerülj előnybe Elliott hullámaival és RSI-vel! című program márciusi online kiadásában magyarázok végig. Saját monitorfelületemet teszem láthatóvá pontosan abban a nézetben, ahogyan kereskedésre magamnak beállítottam.

A hét végéig nyitva áll a jelentkezés azok előtt, akik belevágnak az egy hónap módszeres tanulásba, amellyel több év egyéni kísérletezést lehet átugrani. -- link -- a részletes tájékoztató oldalra.

A kötéltánc
Nézetem szerint az Elliott-ciklus eltérő pontjain eltérő kompromisszumra és stratégiára van szükség. Ha valaki a három jó párosítás közül az egyiket műveli jól, az vagy ritkán tud piacra lépni vagy szenved, amikor a cikluson belüli helyzetünk épp egy másikat favorizálna.

Elliott ötös szerkezetű impulzusán belül számos nevezetes pontról esett már szó. Az alábbi ábrán feltüntettem hármat, amely eltérő hozam:kockázat és valószínűség potenciállal rendelkezik.

Példa az egyensúlyozásra és a szükséges kompromisszumra egy trend népszerű pontjain.
A piac nem Elliott-os fele is nagyjából így éli meg.

A) Egy trend elején az 1-es és a 2-es hullámról szinte semmit sem tudunk. Azok ketten a sor elején majdnem azt tesznek, amit akarnak. Kevés a vezérlőelv, amely segítene az előrejelzésükben, egyáltalán azt sem tudjuk, hogy 1-2 bázist látunk. Erősen találgatni kényszerülünk, magas a lehetséges szcenáriók száma. Alacsony lesz a találati arányunk (még a 35-40% is bravúr), de ha ügyesen kontrolláljuk a kockázatot, akkor annak nagyon sokszorosa a hozamlehetőség.
B) A vihar szeme az impulzus közepe: Sokan tartják alacsony kockázatúnak, pedig ez tévedés. A magas volatilitás miatt itt kell a legtávolabbi stop loss megbízással dolgozni, de a hozam oldal is erős. A trend folytatódására pedig nagyon komoly esélyünk van - háááát, még akár 65% fölé is mehet.
C) 4-es hullám végét tucatnyi vezérlőelv és rengeteg információ segít eltalálni, alig néhány forgatókönyv lehetséges. Kellemes stop távolságok adódnak, nagyon magas a találati arány, de a hozam oldal a gyengülőben lévő trend miatt limitált. Az új maximumok felett már hamar beindul a profitrealizálás.

140 megjegyzés:

 1. dax 15...fraktal..talan 1212 lefele?...hamar eldolhet..
  http://kepfeltoltes.hu/121128/dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 2. Sziasztok!

  Érdeklődnék,hogy erre a mai menetelésre mit mondotok?
  Sajnos van dax shortom certim a grafikont nézve nem túl nyerő! :(
  egy képviselő mindfelett a mai műsor! :(
  Hihetetlen!

  elkezdődött a mikulásralli?
  irány 7600?

  Érdeklődnék ti hogy látjátok mert én most teljesen elvesztettem a fonalat!

  Köszönöm!
  Üdv:
  Steve

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hello!

   Én úgy látom, hogy daxban ezzel az emelkedéssel készen lett a 16-án kezdődött impulzusnak tűnő hullám.

   Üdv, Jé

   Törlés
  2. A DAX-ot nem követem, arra majd az urak válaszolnak neked. Másról szólok inkább. A mikulás-rally koncepcióról. Épp ma írtam le valakinek, ezért könnyen ide tudom másolni. Arról szól, hogy bármilyen módszert, klasszikus TA-t, Elliott-ot, indikátorokat lehet használni tőzsdézéshez, csak egy dolog a lényeg, minél közelebb legyen a módszer az árakhoz, a számokhoz. A mikulásban egy darab szám sincs.

   Szóval a szösszenet: Az a bajom a mikulás-rally intézményével, hogy egy statisztikai tényező, amire önmagában semmiféle kereskedési stratégiát nem lehet építeni. Meddig tart, mekkora lesz benne a volatilitás, mikor kezdődik? Tipikusan olyan rally, ami az évek több mint 50%-ban van, de a spekulánsok kevesebb mint 50%-a tudja kihasználni egy valamilyen trade-re. A maradéknak pedig egész kis része mutat fel vele nyereséget mondjuk 5 egymás követő karácsony távlatában.

   Itt a kérdés: bear rally, vagy bull rally. Ha bear rally (pullback), akkor nagyon rossz döntés, egy szemmel látható emelkedésbe még kitörésbe belevenni. Mert alacsony valószínűség és magas kockázat tartozik hozzá.

   A mikulás rally egy létező, hasznavehetetlen legenda, ami nem más, mint az érzelmi alapú csordaszellem megjelenése. Mint ilyen legjobban akkor használható ki, amikor bedöglik.
   Plusz a média is szereti, ami még rátesz egy lapáttal, hiszen a médiában dolgozók egyike sem tréder, hanem kívülálló laikus, aki nem pipeket és pontokat szeretne gyűjteni, hanem olvasókat, nézőket. Média szakértők és nem tőzsdei szakértők.

   Törlés
  3. Köszönöm a válaszokat!

   Nem is a mikulásban bízom én se!
   Sőt inkább a krampusz!

   Shortolni szeretnék!
   De ezzel a mai nappal nem tudok mit kezdeni!
   Sajnos be is ragadtam ebbe a shortba csúnyán!
   Most már viszont nagyon félek hogy ebben a körben a dax komolyabb korrekció nélkül megcsinálja a 7500-at!

   egy "megegyezhetünk" nyilatkozatra ilyen rallit...

   viszont nem lehet, hogy azért nem hagyják esni a piacokat igazán mert a nagyok szeretnének kiszállni még a szakadék előtt???

   Üdv:
   Steve

   Törlés
  4. Ilyen gondolkodást eddig csak beragadt emberektől hallottam, akik a csalódásukat/félelmüket ezzel a rossz magyarázattal indokolják. Legalábbis ez a tapasztalatom...

   Törlés
  5. Steve, Brikka azt akarta szerintem mondani, hogy ne foglalkozz ennyit a hírekkel. Ma a nyitás utáni letörés előtt, 240-perces bull, órás bear, 15-perc bear volt a helyzet. A 240-perces idősík az esésben ezért nem meglepő módon vételi lehetőséget látott. Valószínűleg nem fogják tartani a friss longokat, mivel növekszik a korrekciók mélysége és időtartama. Egy új high-on (a tegnapi, vagy a mai felett) nekiállnak profitot realizálni.

   Ilyenkor 40 perccel a zárás előtt már nem szokás lefordulni. Ma megmarad a bull kontroll.

   Ha még egy javaslatom lehet a beragadások elkerülése végett: stop loss. Egy stop loss nélküli kereskedő nagy kockázatot vállal és mivel minden új trendre fogadó tét esélyei alacsonyak (max. 35%), ezért ez nem jó párosítás.

   Törlés
  6. Köszönöm a válaszokat!

   Igen! beragadtam sajnos!
   nincs mit tagadnom! Igazad van!
   Ha ebből ki tudok szállni nullán vagy kis bukóval annak már örülni fogok és befejezem egy időre!
   látom sajnos,hogy lefordulás ebből már nem lesz, sőt gondolom még felhúzzák a végét!

   csak ne érje el a dax a 7500-at mielőtt fordul!
   mert abba belepusztulok!
   ezt most nagyon elszúrtam! :(

   Törlés
  7. Bocsánat, nem akrtam bántó lenni.... Ezt akartam én is kifejteni de telóról nem bolt kedvem ennyit pötyögni :-)

   Törlés
  8. Sajnálom Steve, remélem sikerül megoldanod!

   Törlés
  9. Vagy arra utalt, hogy soha ne akard a pozíciódat hírekkel, vagy összeesküvés elmélettel megmagyarázni. A nagyok nagyjából úgy gondolkodnak, ahogy mondom, ez a rally túllendült, fogy a lendülete kezdjük el figyelni a 15-perces bear szignálokat és ott csökkentsünk longot. Short jelzés még nincs, mivel egyre inkább sikertelen a visszateszt.

   Törlés
 3. Na egyszerre írtunk mind. Nem abbahagyni kell, hanem megfontolni a tanulságot, amiért fizettél, beépíteni a rendszerbe, a gondolkodásodba.

  VálaszTörlés
 4. Ezt egyébként tipikudan portfolion megjelenő terminológia (vip be/kiszallo)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Majd ha nem telefonon vagy ezt magyarázd már el, mert nem értem.

   Törlés
  2. Ma nem shortot kellett volna nyitni az biztos!
   lehet az a 7266 vip kiszálló volt! :(
   erre fel én meg épp ma szálltam be!
   hát ezt igy Karácsony előtt szépen elcsesztem magamnak!

   és úgy látom sp-ben nincs megállás!

   remegek az idegtől! és nem térek magamhoz!

   Törlés
  3. Röviden, a pf-es fórumokon vannak emeberek akik ezzel magyaráznak meg egy mozgást. A nagyok (vip) ki/brszállásót csinálnak maguknak, ezért megy a várakozásuknak ellentétesén a PA :-)

   Törlés
  4. Steve, noha túlzásnak tartom, hogy ez most elrobogjon egyből 7500-ig, inkább nem szólok hozzá. Majd ha túl vagy ezen a trade-en, akkor olvasd el a cikket, ami alá beírtad a kérdésed, az első részével együtt. És utána olyan kérdéseket tegyél fel a későbbi fejődésed érdekében, hogy hogyan állapítom meg a trendet, mikor megyek vele szembe, mikor kereskedem azonos irányba, milyen objektív információk alapján tudok tájékozódni? Mi van, ha nem az van, mat gondoljak akkor? Hol van az elképzelésem érvényességi határa? Mennyit kockáztatok, mit tegyek, hogy az agyam vállalja a kockázatot?
   ...

   Törlés
 5. Brikka, ez annyit tesz, hogy manipulációnak tartják mondjuk a tegnapi csúcsról az esést?
  Pedig az órás longzárás volt, meg valamennyi short nyitás, amivel nem bírtak el a kisebb idősík vevők addig a pontig, amíg a nagyobb idősík vevők (pl. 4 órás) nem jöttek be a trend felfelé folytatódására longot játszani. Első lefelé körökben ezért zárunk mindent szembe szignálra, mert nem tudhatjuk, nem maradt-e bent egy nagyobb idősík szemben szándékkal.

  Portfóliónak üzenem, hogy nem ugyanaz a professzionális csoport volt az eladó a lefelé szakaszban, mint aki vette fel.

  VálaszTörlés
 6. Sziasztok!

  Tetszik az oldal, amióta rátaláltam folyamatosan olvasom.

  Nem vagyok képben a hullámokat illetően, ez idáig nem dolgoztam velük. Készítettem egy rajzot a dax futira, ami eléggé hasonlít egy impulzus hullámra. Nem tudtam beszámozni sajnos a forexpros-on:
  http://puu.sh/1vmuQ

  ha ez így rendben van, akkor most következne az A,B,C korrekciós hullám? Arra van vmi szabály, h. a korrekciós hullám meddig megy le?

  Köszi, pyxis

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pyxis jónak tűnik, bár van egy erős alternatívája. Lehet, hogy a tető részen az a le-fel-le együtt egyetlen teljes flat korrekció, tehát egyetlen vonalra kellene kicserélni. Épp a fenti post-ban is van egy másik piacról készült ábra, amin előfordul az eset. (Véletlen egybeesés, de abból a szempontból poén, hogy a piac mennyire ugyanazt ismétli).
   http://3.bp.blogspot.com/-bx6z8t3KD1k/ULRQ-tumc9I/AAAAAAAABsw/OZHG7rSSt0Y/s1600/NOV26_ZS_impulzus.JPG

   Ha flat, akkor van még egy kör le, majd fel, ha a rajzod úgy jó, ahogy van, akkor készen van az aljról.

   Mi történik, ha készen van. Ha ez egy nagyobb trend utolsó trendmozgató ötöse volt, akkor trendforduló, délnek is 1-5-ig számozva, ötös szerkezetben. Ha nem, akkor csak ABC korrekció. Van rá szabály, hogy max. meddig mehet egy korrekció. Viszont sokat nem segít ha azt tudod, hogy legfeljebb a teljes impulzus kiindulási pontjáig. Ezért használunk vezérlőelveket, amelyek azt írják le, hogy meddig megy optimális esetben egy korrekció.

   Ha pl. megnézed ezt az október 12-i rajzot,
   http://2.bp.blogspot.com/--lcbmv3kopE/UHpp_lXX_kI/AAAAAAAABi0/0p2_xxxO4SU/s1600/OCT12_DAX_D_H.JPG
   látod, hogy a Fib rács arra utal, hogy amennyiben 4-es hullám esésben van a DAX, akkor ideális esetben a 2-3 szakasz 38,2%-os retrace szintjéig esik. Pár tick híján ez történt, de kevés az olyan eset, amikor a piacok ennyire az optimumra mennek.

   Egyébként azt érdemes előbb megtanulni, amit te művelsz: szétválasztani, hogy melyik szakasz melyik nagyságrendhez tartozik, észrevenni az impulzív szerkezetet. A jelölés mindegy, az leginkább arra való, hogy beszélni tudjunk a grafikonról.

   Törlés
 7. Ismét egy kiváló cikk, gratulálok!

  Látom előkerültek ismét a hírek, személyes tapasztalatom, hogy nem kell velük foglalkozni, ha a piac Elliott szerint esésre áll esni fog, ha emelkedésre, akkor emelkedni, egy hír talán csak percekre, egy méretes crack talán egy napra tudja befolyásolni a piacot. Erre kedvenc példám 2011. november 25-én zárás után leminősítették az OTP-t (Ez akkor még sokkal jobban zavarta az embereket) és mi történt a következő, hétfői kereskedési napon? 6%-ot emelkedett a papír. Számtalan ilyen szituációt lehet említeni, a gyakorlatban keletkezik egy megmagyarázhatatlan esés, vagy emelkedés és a gazdasági újságírók el kezdenek valamilyen hihető okot keresni a változásra.

  Stop kiadásával egyetértek, anélkül ne lépjetek poziba, mert elúszik a vagyon, a kereskedési tőke. Amiről nem volt szó, az a pozi mérete, oda kell rá figyelni, de ha utána olvastok Cimballi sokat írt már róla, érdemes megfogadni!

  VálaszTörlés
 8. Sziasztok,
  SID frissitette a chartjait,
  Üdv Papcsi

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia Gábor
   segíts mit takar a SID
   Köszi
   belinkelhetnéd

   Laci

   Törlés
 9. sp futi..invalid ha 5 tulmegy a 3 hosszan...1megnyult?
  http://kepfeltoltes.hu/121129/sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 10. Eu-ban egy hosszú lábú ED formálódhat h1-en.

  VálaszTörlés
 11. sp futi...HA!!a felfele mozgas korrektiv jellegu...
  http://kepfeltoltes.hu/121203/sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. masodik b is flat?..vagy valami mas ez az egesz..
   http://kepfeltoltes.hu/121203/943569713sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

   Törlés
  2. Ja, 1-2 sorozat a gyanús. Ekkora rally jönne visszateszt nélkül? A másik lehetőség, hogy már lefordultunk egy novemberi alj visszatesztre és nincs az a második flat. Mindenképp jelentős elmozdulás következik.

   Törlés
  3. Helló Cimballi

   a jelentős elmozdulás nagyobb % lefelé vagy ill. felfelé
   gondolod

   kérlek ,válaszolj
   IMRE

   Törlés
  4. két szcenáriót említek a hozzászólásomban, az egyik fel, a másik délnek mutat, viszont közös bennük, hogy mindkettő kereskedhető méretű elmozdulást valószínűsít egész decemberre
   egész decemberről van szó, de minimum több nap távlatában beszélgetünk Charlie-val

   ha mindenképp választanom kell, akkor 55%-ot odaadok az esésnek, de ez nem éppen magabiztos választás, mert túl bullish a napos
   - a napos emelkedő trend törése, majd visszatesztje kell már a kellő magabiztossághoz

   addig skalp mindkét irányba

   vízválasztó lesz ez a hét, mert a hetes ábrán a múlt pénteki záró RSI értéke 52, ami egy nagyon tipikus bear ellenállás, ha a medvék akarnak valamit, ráadásul a havi gyertya egy tökéletes doji lett volna, ha nincs a rally a hónap utolsó 45 percében - az a 45 perc kereskedés adja a hónap gyertyatestét

   ugyanakkor azóta megszólalt Charlie is egy ugyancsak valid lehetőséget bemutatva, azt is érdemes meggondolni és hagyni kell, hogy a piac válasszon

   Törlés
 12. 12sorozatnal a masodik 2-es nem tetszos nekem...csak felve gondolnam azt a "torpe" 3-ast a piros szamozas szerint de nem lehetetlen..ez a flat szep lenne negyesnek raadasul az otodik max ar kalkulalhato lenne..
  http://kepfeltoltes.hu/121203/1230908633sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. kezd recsegni a piros de meg el...ugyanakkor atraknam a 3-at eggyel jobbra...volt ott a 3 elott egy haromszog aminek a vegen az e is egy hsz kis tfen...a flat igy meg bonyolodhatna tobb mint egy napig is felteve ha ki nem vegzik hamarosan...
   http://kepfeltoltes.hu/121203/896239463sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

   Törlés
  2. Pontosan az van, amivel mi is igyekszünk itt: iránykeresés. Nézzünk egy másik szempontot. Minek lehet ilyen karakterjegye, mint itt ez az emelkedés november 16-ról?
   - háromszög 'a' hulláma
   - háromszög 'e' hulláma
   - flat sima agresszív eufória 'b' hulláma
   - hosszú lábú diagonál 1. hulláma
   - néha a pontban korrigáló, ezért időben rövid negyedik hullám
   - az igen ritka megnyúlt 1-es egy nagyobb impulzuson belül
   - feszes mikro csatornában közlekedő, nagyobb képen egyetlen lökésnek látszó ötödik hullám.

   Azt hiszem, az első hármat kizárhatjuk, annak ugyanis semmi keresnivalója ebben a kontextusban.

   Törlés
 13. EU-ban az ending diagonál talán készen van...

  VálaszTörlés
 14. Találtam egy nagyon 'hasonló helyzetet' a jelenlegi állásra :-)
  kérdés továbbra is, hogy 'hol vagyunk'...
  hasonló_helyzet

  VálaszTörlés
 15. Ma nem lesz nagyon makroadat, úgyhogy a piacoknak hír nélkül kellene esnie. Ez nem nagyon ment az utóbbi hetekben, azt az egy próbálkozást is hamar megvették. Mindenképpen jelzésértékű lenne ha a DAX mondjuk a mai csúcsánál 25-30 ponttal lejjebb zárna, de addig ez így még kevéske.

  Tom

  VálaszTörlés
 16. Charlie, Csabesz, ha USA itt daily RSI 54-nél egy bull nappal behorgol északnak az mókás lesz. Persze ehhez erős záró kell ma.

  VálaszTörlés
 17. EURUSD-n talán végzett az ED.
  Szép hosszú lett. :) Elbűvöl Elliott.

  Vik

  VálaszTörlés
 18. sp futi...elkepzelheto hogy egy nagy flattet latunk orason?
  http://kepfeltoltes.hu/121205/sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 19. dax elkepzeles 6950tol...nem mondom hogy szep de lehetseges///
  http://kepfeltoltes.hu/121205/dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 20. dax futi 30perc...a tegnapi dax abra alapjan el tudom kepzelni hogy a flat B hullam meg nincs kesz..idobe meg belefer..lehet ebbol a csatornaban felfele kuszasbol egy abcxabc befejezni B-t...HA igy van akkor a B cel ext fibo 138, 7520kornyeke lenne majd onnan johetne egy C hullam le...ha tul megy 138on vagy kicsap fel a csatornabol akkor a kori befejezodott tegnap...kisebb esellyel gondolnam..
  http://kepfeltoltes.hu/121206/dax0_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. egyelore megallt 7520kornyeken de ha a futinal nezem a korrekciok idoaranyat akkor tegnap kesz volt a flat es uton van 7630hoz

   Törlés
 21. eldolt...kozben azt nezem futinal hogy haromszog volt?..erositi hogy eleg thrust jellegu a megindulas...ha hsz a 4 akkor az 5 max celar 7680 mert 1 volt megnyult...7680felett hibas az egesz...igazsag szerint mar hamarabb 7600kornyeken vege kellene lennie akar meg ma...
  http://kepfeltoltes.hu/121206/79038203dax0_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia Charlie,

   Grat a longokhoz.

   Nekem egyelőre ez az emelkedés inkább tűnik egy éles ZZ-nek - (B) of [4] hullámnak - és egy 7260 környékéről induló diagonál [iii] of C hullámban járhatunk H1-es RSI alapján..

   Törlés
  2. EU-ban közben szerintem kész lehet a (ii) hullám (flat)
   Osztom Vik álláspontját tegnapról :)

   H1-en az RSI 50-60 közé jött vissza, de bulltámaszról. Ha sikerül a medvéknek beborítani, akkor szerintem egy kb. 120 pip-es esés jöhet...

   meglátjuk ;)

   Törlés
  3. szia...van nalam is egy dax elkepzeles hogy ez a felfele egy b vagy x hullam...vegulis egy iranyba mutatott az elozovel meg nagyjabol a celar tekinteteben is..
   http://kepfeltoltes.hu/121206/32088357dax0_www.kepfeltoltes.hu_.gif

   Törlés
  4. Brikka...annak a diagonalnak daxnal hova tenned az elso hullam veget?...thx...

   Törlés
  5. 7488-ra tenném a [i] of C végét...bár azt elfelejtettem hozzátenni, hogy cash-re gondoltam.

   Kicsit eltérően számoznám a végpontokat,de nem is ez a lényeg. Eddig felfelé nagyon szép setupok voltak, nézd meg az H1-en MACD/RSI milyen szépen adta a long lehetőségét a héten...de még mindig magasan vannak az indikátorok egy letöréshez szerintem, előbb egy kis lassuló emelkedés kellhet neki..

   Közben EU ballag a célzóna felé, ideálisan a diagonál kiindulási területére. 1,2982 lehet fontos, mert ott lesz (iii)=(i)*1,618...onnantól válik bizonyosabbá az impulzus lefelé...

   Törlés
  6. Köszi Brikka a megerősítést EU-ban. Kezdő vagyok, de hasonlóan láttam mint Te. Vártam volna, hogy a kettes kicsit még felszúrjon, mert nem láttam tisztán a korrekció végét. korlátolt vagyok még, szeretnék szép ABC-ket látni. ( tudom, nem kívánság műsor :)

   Vik

   Törlés
  7. Szia Vik,

   Örülök, hogy sikerült megcsípni az EU-t. Ha komolyan érdekel a dolog, akkor mélyedj el nemcsak az elméletben, hanem az indikátorokban is...Rengeteg segít a döntéshozatalban.

   Én pl: Cimballitól rengeteget tanultam és nagyon sok dolog letisztult bennem neki köszönhetően...

   Törlés
  8. Köszi a tanácsot. Tervben van a tanulás :)Nem is tudom hogy lehet a hullámok nélkül kereskedni....

   Vik

   Törlés
 22. olaj...kezd gyanussa valni hogy 4orason november elejetol ez a mozgas abcxabc lesz...meg egy c hullam kellene fel 91hez majd sulyos eses...nyilvan addig csatornaban kell maradni hogy valid lehessen...
  http://kepfeltoltes.hu/121206/oil_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 23. Meddig várod le az eurót?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A nagyobb kép alapján nem a 4-es hullámban van még mindig,és várható a felfelé kitörés 1,37 irányába?Ennek ellentmond,hogy a december általában shortos szokott lenni benne az utóbbi időben.
   Ha viszont lefelé impulzust vársz,akkor annak az első nagyobb hullám ötödikje kb teljesülhetett,és abc korrekcióban 1,297 fölé kellene mennie ma,vagy akár 1,3050 magasságába is felnézhet a jövő héten egy kettes hullám szerint??

   Törlés
  2. Nekem is ez a dilemmám, hogy nagyobb időtávon kész van-e a 4, vagy még a C hullám hiányzik-e? Viszont szeptember közepe óta egyre alacsonyabbak a csúcsok, ez nekem lefele mutató jel.

   Rövidebb időtávon (óráson) nálam is az 5-ben vagyunk lefele. Célár 1,2863-1,2883. De kérdés, hogy ez a lefele 5 hullám eggyel nagyobb szinten micsoda? Egy 1-es hullám lenne?

   Üdv,
   Géza

   Törlés
  3. Sziasztok,

   Szvsz 4hullámnak ez túl nagy. Sanszos, hogy még B of (E) hullámban vagyunk, esetleg [ii] of C of (E)

   Mindkét esetben szerintem kellhet egy korrekció utáni lefelé kör. Nagyobb idősikon még bika a helyzet...

   Törlés
  4. szia Brikka...dax szerinted a diagonal C hullamban verziod szerint a 4.hullamot csinalja a csucstol lefele vagy meg csak a 3.hullamon beluli 4.-et?...elegge elhuzta idoben 3/4-nek...thx..

   Törlés
  5. Szia Charlie,

   Sorry, nem tudom, ma nem vagyok gép közelben :-(

   Törlés
  6. Ha lennél olyan jóságos,akkor a 7végén tegyél már fel légyszíves egy képet a Tőled megszokott precizitással az ajróról alkotott elképzelésedről,mert ez így (nekem)elég kesze-kusza.Nagy idősíkon van egy inverz fej-váll is benne.Szerintem maximium 1,28 körülig eshetne csupán,utána ujból neki kéne fordulnia immár negyedszer az eső trendvonalnak.És azt ,mint általában,negyedszerre már rendesen át is törve megindulhatna 1,37 felé.Vagy teljesen rosszul gondolom?

   Törlés
  7. Szia,

   Biztos, hogy nem fogok komolyabban foglalkozni a dologgal hétvégén.

   Elég sok variáció van bennem (B hullám lévén) nagyobb idősíkon.
   Röviden-tömören 3 szenárió:
   - vagy egy komplex flat [c] hulláma jöhet le;

   - már elindult északnak a nagy hármoszög (E) hullámon belüli C, és ez a lefelé kör csak (a) of [ii];

   - még tovább fog bonyolódni a minta, akár egy duplahármassá...

   Az ármozgás majd helyreteszi a kontextust...a setup célzónája elérve. Meglátjuk hogyan tovább ;)

   Brikka

   Törlés
  8. Charlie,

   Stooq alapján - ha tényleg diagonál C hullám jön fel a daxban 7260 környékéről - akkor H1 RSI-t nézve inkább arra hajlok, hogy [iv] of C hullámot fejezhette be, és a mai impulzus (a) of [v] volt. Nehéz eldönteni...

   Brikka

   Törlés
  9. igen...es ha jo az elgondolasod akkor futinal a max celar 7650lehet de nyilvan hamarabb lefordulna es fuggolegesen esne elso korben 7260hoz..

   Törlés
 24. Nem lehet, hogy a Nasdaq-on egy HSZ formálódik, mint X talán dzz után? Tehát még egy korrekció fel, aztán zuhanás????

  Vik

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egy technikai adalék hozzá. Ha van egy duplád, pl. dZZ, akkor már nem jöhet rá X.
   X előtt és után csak egyszeres A-B-C szerkezet lehet. Más szóval a W, Y, vagy Z saját maga a szabályok szerint nem lehet dupla. (Magam is elkövettem egy ideig ezt a hibát).

   Javaslat: igyekezz eggyel nagyobb idősíkról ránézni, ugyanis valószínűleg túl közelről nézed a grafikont és olyan kis szakaszoknak keresed az értelmét, amelyek csak alacsonyabb rendű építőelem szerepben vannak.

   Törlés
 25. Daxnak mintha vége lenne...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sztem még van benne

   Vik

   Törlés
  2. Hagyd, hogy kimerítse magát, túl sok a momentum naposon, H4-en, 15-percben és óráson.

   Törlés
  3. Hagyom, csak most figyelek igazán.:) Eu-ban időben készen lehet egy b hullám, bár elég furi....

   Törlés
  4. Ok, ha valahol fordulópontot vélsz, de a struktúra, vagy a momentum azt mondja, korai, attól még megshortolhatod, mint kontratrend trade. Vagy skalpolhatsz egyet 1R profitért, de csak gyakorlattal tedd, mert nagyon kell tudni hozzá dobni a pozíciót, ha szembefordul veled. Itt nincs helye short tartogatásának órákon, vagy napokon át, főleg nem káromkodásnak ;).
   Reménykedés, hogy majd úgyis visszajön itt a daytrade világában kontratrendben = káromkodás.

   Törlés
  5. Köszönöm. Éppen azért írtam le, mert szerettem volna, ha megszólaltok. Eu-ba nagyon beleprojektáltam, még mindig sokszor beleesek abba a hibába, hogy egy impulzív szerkezet lefutása után hasonló gyorsasággal terjedő korrekciókat akarok látni...

   Törlés
 26. dax futi elkepzeles,HA osszekoto B vagy X hullam jon fel 6950tol...
  http://kepfeltoltes.hu/121211/dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 27. usdcad lefele mozgasa korrektivnek tunik...HA ez igaz akkor kozel az rv piaci short...
  http://kepfeltoltes.hu/121212/usdcad_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 28. szia Cimballi...azt szeretnem kerdezni hogy egy abcxabc szerkezetben elofordulhat-e olyan hogy az "a" egy ld es a hozzatartozo "b" pedig ed...vab ra szabaly vagy csak nem "right look"..konkretan a daxnal nezem ezt,tovabbra is feltetelezve hogy osszekoto megy fel...fibok egy helyre 7670-80hoz mutatnak..
  http://kepfeltoltes.hu/121212/dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem más a véleményem erről a grafikonról már a kiindulási ponttól: szerintem az első abc szerkezet (piros) egy impulzus megnyúlt ötödik hullámmal. Innen más lesz az egész történet. Annak alapján is gondold meg ezt, ami a kiadott segédlet 9. oldalán a szöveges részben az első bekezdésben szerepel.

   Az a kis piros b rendesen egy háromszög, nincs bajom vele (alternatívája az 1-2 sorozat, de annak ott, abban a kontextusban nincs értelme).

   Törlés
  2. akkor jol gondolom hogy daxnal 1212re gondolsz es mar uton van a 3/3?...thx...

   Törlés
  3. Nem, hanem ugyanoda lyukadok ki, ahová te, miszerint végéhez közeledik az aktuális emelkedő szakasz, de nem feltétlenül a teljes emelkedés. Hamarosan minden indexben a november 16 óta tartó emelkedésen belüli legnagyobb korrekció esedékes, szerintem már holnap-holnaputántól. Annyi a különbség az elgondolásunkban, hogy a magamét az említett bekezdés szellemében készítettem, illetve egyszerűbb, hiszen az általam vázolt értelmezésben nincsenek X-ek.

   Törlés
  4. Másik a DAX és Nasdaq H4 grafikonján látható RSI madár setup, amivel kapcsolatban csak azért fogom be a számat, mert az ES és az YM nem mutatja.

   A kép nagyjából úgy néz ki, hogy nincs már - főleg a DAX-ban - short akitől pénzt lehetne nyerni, tehát ritmusváltás kell, amivel felkavarodik a zacc.

   Törlés
 29. Szia Cimballi, mit vársz az amerikai indexekre innen? lehet én vesztettem el a fonalat, de ez az emelkedés mintha nem illene már ide.
  Adri

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Adri, itt most a beszélgetésünk kissé talán általános, de erről szól.

   Törlés
 30. Charlie, közben gondolkodtam az 1-2 sorozaton, amit a hozzászólásomra felvetettél. Nem butaság. Gondolkodjunk, ha szimmetriára törekszik a piac, és ez az emelkedés a nagyobb kép rajzaim alapján várt utolsó felfelé szakasz, akkor 4,5 hónap emelkedés kellene ide. Mivel november közepén indult, ezért március utolsó napjaira lenne vége. És hogy sekély a 2-es? Ez záró hullámoknál, trend vezető szintjén az utolsó szakasz alatt gyakori jelenség. Ennek ellenére azt mondom, hogy várjunk vele, mire képes egy következő lejtmenet.

  VálaszTörlés
 31. sp futi..
  http://kepfeltoltes.hu/121212/sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 32. nana rezeg sp..innen mar fordulni kellene..ha akar meg egy kort fel

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A futinak szerintem egy-két pont hely még maradt, lehet nem látjuk már holnap, jó a kép!

   Törlés
 33. ugylatom 5 hullamban ereszkedett egyet a DAX. persze most nem shortoltam. most csinalja a b hullamot lefele...

  VálaszTörlés
 34. sziaa Cimballi...sp futi...a tegnapi ABC-s verzio mellett mekkora eselyt adsz ennek?...thx///
  http://kepfeltoltes.hu/121213/sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ..persze meg ez is ott lehet a bullish verziok kozott..fene egye meg ezt a sok verziot...
   http://kepfeltoltes.hu/121213/294194783sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

   Törlés
  2. Szia, a mai lejtmenetet látva az volt az első gondolatom, hogy már megint nem jött meg az utolsó marginális csúcsra törő szakasz, amit vártunk, tehát hármas szerkezetű maradt az utolsó emelkedő részlet. Ebből leginkább a második rajzodra lehet következtetni, egyetlen betű módosítással, miszerint az esés "2, vagy B".

   Törlés
 35. sziasztok
  SP-nel nem lehet hogy ED keszul?kepet nem tudok feltenni mert eppen "dolgozom"...

  A :11.23 1406.9
  B: 11.28 1382.9

  I.: 12.03 1423.4
  II.: 12.05 1396.9
  III.: 12.12 1438.4
  IV: 12.13 1410.6
  V,C: most megy felfele

  VálaszTörlés
 36. remelem ertitek mit akartam irni.
  A: datum, pont ertek
  B: datum pont ertek.....

  VálaszTörlés
 37. en csak remelem hogy ez van. a teoriam az hogy EUR/USD ben ha most 5. hullam megy fel 1.2875tol az SP ben meg az ED akkor ez viszi magaval feljebb a DAX-ot, amit sehogy sem tudok ertelmezni ( mintha csak kovetne masokat) szoval vegez az eur/usd az 5.el megindul a korrekcio elgyengitti a DAXot SP vegez az ED vel aztan akkor remelem letudom vegre shortolni a DAXot mert mar parszor neki alltam. ...szerintetek van valosag alapja?

  VálaszTörlés
 38. Gabor...meg mielott olvastalak volna rajzoltam egy ilyen egyszerut...szerintem erre gondolsz...igen ez is egy a tobb lehetoseg kozul...
  http://kepfeltoltes.hu/121214/sp_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 39. eddig elegge bull a piac,szoval meg akar be is igazolodhat az elkepzeles. mar csak egy a baj. hogy alapitsam meg a veget az ED nek SP ben?

  VálaszTörlés
 40. Charlie. Igen igen, valami hasonlot rajzoltam en is este. akkor akar meg jo is lehet :) DAX is megy fel szepen, de most gondolkodom hogy mi lesz a DAXal hiszen tegnap en 5 hullamot szamoltam lefele. szoval akkor abbol nem tud nagyon feljonni oda ahonnet elindult, igaz-e?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. szia Gábor, töltsd le egy olyan szolgáltatónak mt4-ét, amelyik cég éjszaka is nyitva tart (pl.: admiral), mert ott látszik, h csak 3 hullám volt lefelé.

   Törlés
  2. Viszont azt ne felejsd el, hogy az nem "valós" termékárat követ éjszaka, mivel a dax futi nem ~24h, mint az ES vagy YM.

   Törlés
  3. Sziasztok!

   Nekem 5 hullámnak tűnik lefelé XTB alapján:
   http://www.4shared.com/photo/qRPtt32f/2012-12-14_dax_m5.html

   törte a csatornát, azóta meg mintha egy flat-et csinált volna...

   Törlés
 41. hm, ha sima ^DAX-ot nézem, tényleg 5 hullámnak látszik.
  Brikka, ill. Többiek, Ti ilyenkor mit néztek? nekem pl. tegnap segített a 24h-s futi, lehet, h akkor ez véletlen volt

  így néz ki:
  DAX_cfd_m15

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Én 24h Dax cfd-t semmiképpen nem néznék. szerintem az rsi értékeket is megváltoztatja, mert plusz 10 órányi gyertyával több adat van a futihoz képest. majd nálam tapasztaltabbak megmondják mit érdemes nézni...

   Törlés
 42. az lehetseges hogy a DAX a lejovo 5 hullamnak a korrekciojat most csinalja egy haromszogben amibol a c hullam lett most kesz es mar csak d van majd e hatra es megy lefele a nagy C? kepet nem tudok felrakni mert "dolgozok"

  VálaszTörlés
 43. sziasztok....nezzetek mar ra legyszi erre a dax nagyobb kepre hogy van-e ertelme annak hogy 2009marc aljtol egy komplex B hullam megy fel abcxabc formacipoban,,,akar uj csucsra is...thx..
  http://kepfeltoltes.hu/121217/dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ennyire optimista képet felrakni ,túlzás .
   Már mindenki a rózsaszínű felhőt látja ,talán 2013 01. 7800 meglehet de 7640 megcsinálta innen lefelé vezet az út ,már 8200 dax szólnak a hírek ,jövő évben sajnos nagyon sok embernek rossz lesz ?(hiperinfláció) és összeomlás .
   USA -val kezdődik Chinával és Juropával fojt köv.

   Törlés
  2. Szia Cimballi
   várjuk a scenariot

   Törlés
  3. Igen most már a többség 8000 feletti DAXot vár, de már kész tuti lenne ha ilyen egyszerű a tőzsde 4. éve jun. szept. környékéről köv. év márciusáig mindig emelkedés volt ez akkor pofon egyszerű jun. szept long és márciusig rá sem kell nézni mert úgyis extra profit lesz. Ez már anomália.

   Törlés
  4. Ber szvsz. cimbi úgy be bullozza az SP-ét, hogy charlie DAX elmélete csak kismiska lesz mellette.

   Törlés
  5. szerintem meg daxra ez lenne a pesszimista verzio:)..felfele kevesebb ter lenne mint utanna lefele...az optimista majd ott lesz mikor meguti az 5 szamjegyet...

   Törlés
  6. azt hova tennéd ?Charlie azt a számjegyet :)

   Törlés
  7. azert daxnal nem szabad lebecsulni hogy kivette 7600at..megnyilt az ut 8100hoz...

   Törlés
  8. Charlie ,benne vagyunk egy nagy gazdasági összeomlásban szerintem vissza tesztelték a nagy letörést , már csoda hogy idáig is feljött de ahogy Twer mondja túl egyszerű ,itt meg kel venni és várni ,igaz idáig mondhatni ez bejött ,nem tudom de minden a világban összeomlást mutat igaz ez tőzsde

   Törlés
 44. ezust elkepzeles rovidre...
  http://kepfeltoltes.hu/121217/ezust_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 45. bankok manipulálják az összes adatokat mert minden össze csuklana mint a kártyavár ,mert tudják ha nem nyúltak bele annyi delerativ many van rendszerben meg semmisült volna az egész ,de szerintem ha egyszer elindul nincs az a bank aki megállítaná ,szűk lesz a ki járat

  VálaszTörlés
 46. dax nagyon nagy kepen a 2007es csucsot 3nak gondolnam...onnan jott le egy imp ami lehetne egy majdani 4 hullam haromszog "a" is...2009tol menne komplex B vagy hsz "b" akar uj csucsra is...ha hsz akkor csak hosszu evek mulva lesz kesz persz jo nagy kilengesekkel..
  http://kepfeltoltes.hu/121217/1314538886dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 47. üdv charlie

  Az esetek többségébe nagyon jók a meg látásaid, nem ki zárt hogy most is így lesz de most a többség akaratát érvényesíted és mikor ezzel értesz egyet már megfigyeltem nálad akkor közel egy nagyon nagy fordulat. Ez egy meg figyelés mivel szinte minden hozzá szólásod olvastam.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. :)...kerdes mit gondol a tobbseg?gozom nincs...szerintem tegyuk fel ha dax nagy kep jo lenne es 2009marc-tol B hullam megy fel,mindegy hogy hsz resze lenne vagy nem, es akar ebben a pillanatban is kesznek lehetne nyilvanitani,olyan meretu C hullam jonne le ami armageddon erzetet kelthetne,pedig nagy kepen csak korrekciorol lenne szo...akkor most bull vagyok vagy bear?

   Törlés
  2. De az előbb nem ezt írtad, igen én ezt a verziót preferálom csak armageddon érzés jönne és talán még új alj is utána jön egy brutál emelkedés.

   Törlés
 48. Meg van az újabb 5 hullám föl. :)

  Vik

  VálaszTörlés
 49. Felfelé esünk továbbra is...

  VálaszTörlés
 50. holnap kifutas..ovatosan...del korul extrem mozgasok lehetnek..nem fog ott akkor semmilyen elemzes szamitani...itt egy 15perces chart szept 21 az utolso kifutasi nap delelottjen ez volt...erdekesseg hogy akkor ott allitotta be azt a csucsot ami most dec elejeig kitartott...vajon szamithatunk hasonlora?
  http://kepfeltoltes.hu/121220/dax_www.kepfeltoltes.hu_.gif

  VálaszTörlés
 51. Mindenkinek Boldog Bekes Karacsonyi Unnepeket!!!

  VálaszTörlés
 52. Mindenkinek Boldog Bekes Karacsonyi Unnepeket!!!

  VálaszTörlés
 53. Áldott Békés Karácsonyt ,mindenkinek
  üdv

  VálaszTörlés

 54. Adassék meg néked
  karácsony öröme,
  a remény;
  karácsony szelleme,
  a béke;
  és karácsony szíve,
  a szeretet.
  Karesz

  VálaszTörlés
 55. Sziasztok
  Decemberben nem volt uj bejegyzés?

  VálaszTörlés
 56. Sziasztok!
  Cimballival mi történt? Semmi bejegyzés, semmi komment :-)
  Kíváncsi lennék a véleményére a piaccal kapcsolatban. Meg úgy az egész fiscal cliffről mit is gondol..
  Azért BÚÉK :)

  CJ

  VálaszTörlés
 57. költi a hasznot :)
  tényleg most azért valamit írhatna ,scenariot rakhatna fel
  cimbi ,2013 meg kezdődött
  itt a nagy bul piac mi meg csak várjuk az "öreg"trédert
  üdv

  VálaszTörlés
 58. http://kepfeltoltes.hu/130106/spx-15-min_www.kepfeltoltes.hu_.png

  VálaszTörlés
 59. Sziasztok, köszönöm az érdeklődést. Ahogyan az oldal tetején írtam, a momentum legyen veletek 2013-ban! Tudjátok, nekem a momentum egy alapvető, meghatározó tényező a módszeremben.

  Január 9-én, szerdán kezdek kereskedni, addig csak épp letöltöm a napi adatokat. Van azért véleményem, de nagy újdonságok nincsenek benne ahhoz képest, amit már augusztus óta mondok. Kellett ugyanis ide egy záró felfelé kör, ami folyamatban is van jelenleg. 5-7 hét lehet belőle hátra, majd a következő lefelé esés más nem lesz ilyen kedves visszajönni új csúcsra, hanem elkezdődik egy nagy, legalább 3 éven át tartó esés a 2009-es mélypontok alá. Hosszú ideje már, hogy legfeljebb csak rövid távon kiáltottam medvét, de 2013-ban ez nagyon gyorsan, már az első negyedévben változni fog. A következő csúcsról komoly bear trendre számítok. A 2012 decemberi minimumok elesése egyelőre a kritikus támasz, alatta a medve az abszolút úr.

  VálaszTörlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)